W kinie 5 czerwca 2016 godz 15:00

Wykonawca marzejkomedia

22 lipca 2016 r. film ukazujący pracę oławskiej Policji przygotowany przez Marzejko Media zaprezentowany został na pokazie podczas spotkania roboczego poświęconego bezpieczeństwu w powiecie oławskim, które zorganizował Starosta Zdzisław Brezdeń. Goście odwiedzili m. in. Komendę Powiatową Policji, gdzie w przywitał ich p.o. Komendanta Powiatowego Policji kom. Paweł Urbańczyk. Tam właśnie wyświetlony został film. To wielki zaszczyt, że mogliśmy zaprezentować efekt swojej pracy tak szczególnym widzom, wśród których byli m.in. Wojewoda Paweł Hreniak, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu bryg. Piotr Grzyb oraz przedstawiciele Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Dyrektor Grzegorz Suduł i Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Mirosław Gierczak.

Dziękujemy za wyróżnienie!

Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany fundacji Tęcza w Oławie.

 

tencza

 

Znasz jakieś ciekawe miejsce?

Chcesz żeby zostało ono sfilmowane i dodane do filmu?

foto03

KONTAKT