W kinie 5 czerwca 2016 godz 15:00

Wykonawca marzejkomedia

Plenerowy pokaz "Ziemi Oławskiej" na stadionie miejskim stała się jedną z atrakcji festynu

zorganizowanego w niedzielę 24 lipca 2016 r. z okazji Światowych Dni Młodzieży. Film

zaprezentowany został po raz kolejny nie tylko oławianom, lecz także kilkusetosobowej grupie

młodzieży z Niemiec, Ukrainy, Rumunii, Włoch i Hiszpanii, która przebywała w oławskich

parafiach.

Widzowie bardzo ciepło przyjęli film, czego wyrazem były oklaski po projekcji.

Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany fundacji Tęcza w Oławie.

 

tencza

 

Znasz jakieś ciekawe miejsce?

Chcesz żeby zostało ono sfilmowane i dodane do filmu?

foto03

KONTAKT